Varningstecken

Varningstecken för primär immunbrist hos barn

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in och andra vanliga orsaker uteslutits bör utredning avseende primär immunbrist övervägas:
• Upprepade antibiotikakrävande öroninflammationer (fyra eller fler per år), bihåleinflammationer (två eller fler per år), eller lunginflammationer (två eller fler per år).
• Infektioner som inte läker på förväntat sätt under antibiotikabehandling.
• Återkommande infektioner i hud och/eller mjukdelar. Varbölder eller vävnads förändringar i hud, eller andra organ på grund av infektion eller annan orsak.
• Infektioner på ovanliga ställen i kroppen eller infektioner som är orsakade av ovanliga smittämnen.
• En eller flera djupgående infektioner såsom benröta (osteomyelit), hjärnhinneinflammation (meningit) eller blodförgiftning (sepsis).
• Långvarig, uttalad svampinfektion i munhålan (muntorsk) eller på huden.
• Flera olika autoimmuna sjukdomar (sjukdomar som orsakas av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen), eller autoimmun sjukdom som startar tidigt, vid tre års ålder eller tidigare.
• Omfattande förändringar i huden, eller eksem som inte förbättras med behandling.
• Dålig längd-/viktökning hos spädbarn.
• Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

Varningstecken för primär immunbrist hos vuxna

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in, bör utredning avseende primär immunbrist övervägas:
• Fyra eller fler antibiotikakrävande luftvägsinfektioner per år under en tvåårsperiod som helst bekräftats med odling. Infektionerna drabbar oftast öron, bihålor samt lungor. OBS! Inte alltid feber och CRP-stegring (förhöjd snabbsänka) men ofta uttalad allmän orkeslöshet.
• Dålig eller utebliven effekt av antibiotikabehandling och/eller snabbt nya infektioner trots behandling med antibiotika.
• Två eller flera svåra bakteriella infektioner såsom benröta (osteomyelit), hjärnhinneinflammation (meningit), blodförgiftning (sepsis) eller infektion i kroppens mjukdelar.
• Två eller fler bihåle- eller lunginflammationer under en tvåårsperiod, eller utvecklad lungskada (bronkiektasier). Infektionerna liksom lungskadan ska ha påvisats med röntgenundersökning.
• Infektioner på ovanliga ställen i kroppen och/eller infektioner som är orsakade av ovanliga smittämnen.
• Autoimmunitet (orsakas av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen) kombinerat med problem med infektioner.
• Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

Se även riktlinjer för diagnos och behandling av ett antal primär immunbristsjukdomar på Svenska Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist, SLIPI.nu

Och information om flera primär immunbristdiagnoser i Socialstyrelsens databas för ovanliga sjukdomar.