”PROJECT 99”

Tips!

Freddy Godden som är ledamot i PIOs styrelse har startat upp ett projekt som han kallar för ”PROJECT 99”.

Projektet är hans sätt att sprida medvetenhet om primär immunbrist och om vikten av träning!

Freddy ska träna i 99 dagar och siffran är ett medvetet val då han på grund av sin immunbristsjukdom aldrig är 100% frisk.

Idag är det dag nummer 10. Du kan följa projektet här: https://www.facebook.com/fredifyfreddy/