PIO

PIO, Primär immunbristorganisationen, är en organisation för personer med medfödd immunbrist, anhöriga, sjukvårdspersonal och andra intresserade.

Vi tror att ju mer man vet om sin sjukdom och om vilka rättigheter man har i samhället desto större möjlighet till bra livskvalitet. Därför erbjuder PIO sina medlemmar utbildning, stöd, information och möjlighet att träffa andra i samma situation. PIO anordnar bland annat familjeläger, årsmöten med föreläsningar och utbildningar för länsavdelningarna.

Organisationen har ca 1000 medlemmar och 5 länsavdelningar.
Här kan du läsa mer om medlemskap.

Sedan 2002 har HAE-gruppen funnits som en undergrupp i PIO. Läs mer här.

PIO är medlemmar i den internationella patientorganisationen IPOPI samt i Funktionsrätt Sverige.

PIOs stadgar. (Antagna på årsmötet 24 mars 2012)

I PIOs årsberättelse kan du läsa mer:
2019
2018
2017
2016

Infografic-blad i A3 med fakta om PIO och primär immunbrist (2019).