Personuppgifterna lagras enligt GDPR

För att kunna hantera din medlemsavgift, anmälningar till PIOs aktiviteter samt beställningar/inköp från PIO-butiken, Zebra-butiken, via hemsidans beställningsformulär eller vid gåvor behöver vi lagra dina personuppgifter. Det gör vi enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). PIO kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till företag och/eller organisationer utanför vår egen krets/verksamhet.

När du registrerar dig som medlem, anmäler dig till någon av PIOs aktiviteter via vår hemsida www.pio.nu eller via post/mejl, gör inköp/beställning från PIO-butiken, Zebra-butiken eller hemsidans beställningsformulär eller ger en gåva, sparar vi, Primär immunbristorganisationen, Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro, org. nr. 845001-0718, de uppgifter som du lämnar om dig själv.

Uppgifter sparas och behandlas i en databas hos Primär immunbristorganisationen. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, för identifikation samt för att kunna kontakta dig, sända ut information och föreningens medlemstidning PIObladet samt inbjudningar att delta i olika aktiviteter. Personuppgifter som du lämnar vid inköp från PIO-butiken, Zebra-butiken samt från hemsidans beställningsformulär lagras i ett kundregister.

De uppgifter som kommer att behandlas är sådana uppgifter som du lämnar till oss genom att använda formulär via hemsidan eller via post/mejl, så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Foton/bilder: PIO kommer att informera om fotografering på aktiviteter som årsmöte, familjeläger och utbildningsdagar m.m. och samla in godkännande från deltagare angående publicering av foton i PIObladet, på PIOs hemsida samt i sociala medier.

Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner att PIO får lagra och använda mina personuppgifter” (finns på sidor med formulär) samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den nyss beskrivits. Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig, samt återkalla ditt samtycke helt eller delvis.

Vid eventuella frågor angående behandlingen av personuppgifter, återkallelse av samtycke eller begäran om rättelse, kontakta oss på ovan angiven adress, på telefonnummer 019-673 21 24 eller e-post info@pio.nu.