Primär immunbrist uppmärksammas vid infektionsmöte

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte anordnas i Karlskrona 16-19 maj 2017.

Under mötet medverkar Vanda Friman från infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Åsa Nilsdotter från Universitetssjukhuset Linköping med ett fallseminarium om primär immunbrist.

Veckan är den största nationella mötesplatsen för dialog kring infektion och mikrobiologi. Veckan samarrangeras av de Mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM), Infektionsläkarföreningen (SILF) och Infektionssjuksköterskeföreningen (IFIS).

Det är bra och viktigt att kunskap sprids.

PIO önskar Vanda Friman och Åsa Nilsdotter lycka till!