Nationellt

Information nationellt

Välkommen till årsmöten i PIOs länsavdelningar:

PIO Skåne-Blekinge: Lördag 9 februari. Läs mer här: http://pio.nu/pio-skane-blekinge-lan/ PIO Småland: Söndag 17 februari. Läs mer här: http://pio.nu/pio-smaland/ PIO Stockholm-Uppsala: Söndag 17 februari. PIO Väst-Halland: Torsdag 31 januari. Läs mer här: http://pio.nu/pio-vast-halland/ PIO Örebro-Västmanland: Tisdag 12 februari. (Om det inte…
Läs mer

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ersätter vårdbidrag och handikappersättning.

Information hämtad från NFSDs nyhetsbrev. (Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser) Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ersätter vårdbidrag och handikappersättning. Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och…
Läs mer