HAE-gruppen

HAE-gruppen samlar alla PIO-medlemmar med diagnosen HAE.

Sedan 2002 har HAE-gruppen funnits som en undergrupp i PIO.
Under åren har flera HAE-möten med föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte arrangerats.
Dessutom har föreläsningar och diskussionsmöjligheter ofta erbjudits i samband med PIOs årsmöten.
En informationsbroschyr om HAE togs fram 2005 och uppdaterades 2018. Broschyren är mycket uppskattad och skickas varje år, på beställning, till medlemmar och sjukhus runt om i landet.

Här kan du läsa mer om HAE-gruppens historia i PIO.

Kontaktpersoner för HAE-gruppen:

Marie Modén
Bessemergatan 21
813 30 Hofors

Mobil: 073-4407185
E-post: marijoha25@hotmail.com

Rosmarie Segerqvist
Nordfjällsv 25
421 66 Västra Frölunda

Mobil: 070-5981381
E-post: tre.segerqvist@telia.com