Digitala träffar 2020

Ta chansen att träffa andra PIO-medlemmar digitalt under sommaren! Läs mer här!
Anmäl vilken grupp du är intresserad av samt ange kontaktuppgifter via mejl: info@pio.nu senast 17 juni.

Med stöd från Radiohjälpen.