Nationellt

Information nationellt

PIOs årsmöte 2021

I dag på förmiddagen genomfördes PIOs årsmöte via e-mötesverktyget Zoom. Mötesordförande var professor emeritus Janne Björkander. Mötet genomfördes enligt upprättad dagordning och mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet gällande 2020 års verksamhetsår. Maria Monfors omvaldes till PIOs ordförande. PIOs styrelse 2021: Maria…
Läs mer