Att studera med PI

PIO har tagit fram ett material för dig som har primär immunbrist och studerar eller kommer att studera på gymnasium eller högskola. Materialet består av två foldrar, en som riktar sig till dig som studerande och en som riktar sig till personalen på gymnasiet/högskolan där du vill studera.

Att studera med primär immunbrist – för studerande

Tips om olika former av stöd och hjälp som finns för att underlätta för dig om sjukdomen ställer till problem för dina möjligheter att studera. En del personer med PI behöver bara mindre anpassningar av studiesituationen och andra behöver mer omfattande stöd för att klara studierna.

ladda ner broschyr här

Att studera med primär immunbrist – för gymnasier och högskolor

Information till personal vid gymnasier och högskolor om primär immunbrist och om hur studiesituationen påverkas för en student med en primär immunbristsjukdom. Det är viktigt för studerande med en primär immunbristsjukdom att kunna föra en öppen dialog med samordnaren.

ladda ner broschyr här

Tips! PIOs podd ”Så sjukt”, Avsnitt 4: Att välja framtid.
I ett samtal mellan Emelie, som precis tagit studenten, och Amanda, som valt att plugga i Argentina, får vi ta del av hur sjukdomen har påverkat skolgång och karriärval. Vi får också veta mer om de anpassningar man har rätt till i skolan. Avsnittet avslutas med frågelådan ”Anders Fasth svarar och förklarar”. (03/19)