Vill du bidra till ökad kunskap om covid-19-vaccin och primär immunbrist?

Då har du möjlighet att hjälpa till genom att svara på en enkät. Enkäten har sänts ut via den internationella patientföreningen IPOPI till ett stort antal länder. Den enkät som länken nedan leder dig till är på svenska. Några få medlemmar har redan svarat på en engelsk version av enkäten som gick ut i juni. Nu hoppas vi på fler svar från Sverige när enkäten även finns på svenska.
Det är patienternas, läkarnas och sjuksköterskornas internationella intresseföreningar för primär immunbrist (IPOPI, ESID och INGID) som lanserar en gemensam enkät om vaccination mot covid-19. PIO är medlemmar i IPOPI, International Patient Organization for Primary Immunodeficiencies.
Ansvariga för studien är ordförande för IPOPI, Martine Pergent, barnläkaren/professor Filomeen Haerynck i Belgien, immunbristläkaren/professor Nizar Mahlaoui i Frankrike och sjuksköterska/professor Ann Gardulf i Sverige.
PIO kommer att få de svenska resultaten om ett större antal svenska patienter har svarat så att det är meningsfullt att titta på Sverige separat.
Hoppas att du vill delta! Och du det är bråttom, sista svarsdag är den 30 september!
Här är länk till enkäten:
Alla som har vaccinerat sig, vare sig det är med en, två eller tre doser, kan svara. Man anger lite längre fram i enkäten hur många doser man fått och även hur man ser på att få en tredje dos. Även om du inte vill/kan vaccinera dig är vi tacksamma om du kan svara på enkäten.
Föräldrar till yngre barn kan också svara på enkäten. Man svarar då att man är anhörig.
Har du några frågor kan du mejla till info@pio.nu.
Hoppas att du har möjlighet att svara på enkäten!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *