PIOs årsmöte 2021

I dag på förmiddagen genomfördes PIOs årsmöte via e-mötesverktyget Zoom. Mötesordförande var professor emeritus Janne Björkander. Mötet genomfördes enligt upprättad dagordning och mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet gällande 2020 års verksamhetsår. Maria Monfors omvaldes till PIOs ordförande.
PIOs styrelse 2021:
Maria Monfors, ordförande
Freddy Godden, vice ordförande
Anders Fasth, ledamot
Ludvig Anderberg, ledamot
Linda Zakrisson, ledamot
Sophia Sandgren, suppleant
Magdalena Döragrip, suppleant
Jennie Sefton, suppleant
Camilla Nordmark, suppleant
Susanne Larsson, suppleant
I slutet av mötet tackade Maria Monfors avgående Sandie Stegenberg (suppleant i styrelsen), Ann-Sofie Isaksson Nordmark, (valberedningen) samt Ola Winqvist (fristående konsult i forskningsrådet) för mycket uppskattade och engagerade insatser i PIO.
Efter årsmötet var det premiär av två nya kortfilmer som är framtagna av PIO för att sprida information om primär immunbrist. Vi fick också lyssna på en mycket intressant föreläsning med överläkare Olof Hertting, ”Pandemier genom tiderna”.
Stort tack till alla medlemmar som var med idag och till er som hjälpte till på olika sätt!
Glad påsk! 🐣🐥🌷🌷🌷