Nytt poddavsnitt! Resistenta bakterier och framtida alternativ till antibiotika.

Om samhället i stort inte börjar använda antibiotika mer rationellt och sparsamt, riskerar vi snart att stå handfallna inför flera vanliga infektionssjukdomar och att inte ha någon behandling att ta till för de som verkligen behöver, till exempel personer med primär immunbrist. Överanvändning av antibiotika, särskilt för att förebygga sjukdom eller stimulera tillväxt vid djurhållning, har gjort bakterier resistenta. Resultatet blir att antibiotikan förlorar sin effekt och en enkel operation eller sjukdom kan bli direkt livshotande. Hör Peter Bergman, läkare och forskare vid Karolinska Institutet, berätta om bakgrunden till den utbredda antibiotikaresistensen, hur forskningen för framtida alternativ ser ut och vad som är viktigt att tänka på vid antibiotikabehandling för att försöka undvika resistens. Vi pratar även med Jenny Hellman från Folkhälsomyndigheten om arbetet med att bevara antibiotikans effekt genom att bland annat övervaka användningen, sprida kunskap och samarbeta internationellt. Avsnittet avslutas med en fråga till vår husdoktor Anders Fasth om att inte bli bemött som man önskar av vården. Lyssna här: http://pio.nu/sasjukt/