Uppdaterat informationskort om primär immunbrist

Informationskortet är tänkt att underlätta vid besök i sjukvården när du eller ditt barn inte är kända av personalen. Kortet finns som en ifyllningsbar pdf-fil att ladda ned och skriva ut.

På informationskortet kan uppgifter fyllas i om din diagnos, behandling och om sådant som är särskilt viktigt att känna till när det gäller just dig och din primära immunbristsjukdom. Det kan till exempel vara uppgifter om

• att antibiotika behöver sättas in tidigt vid bakteriella infektioner

• att levande vaccin bör undvikas

• eventuella allergier eller blödningsbenägenhet

• att du behöver bestrålat blod vid eventuell blodtransfusion

• att du behöver förebyggande antibiotikabehandling inför vissa ingrepp/behandlingar

• att du är särskilt infektionskänslig och att hänsyn därför måste tas till det i vissa situationer.

Tänk på att exemplen inte gäller vid alla primära immunbristsjukdomar och att det kan vara andra saker som inte nämns som är viktiga att ta hänsyn till inom sjukvården när det gäller dig eller ditt barn.

Fyll gärna i kortet i samråd med din behandlade läkare. För att kortet även ska kunna visas upp vid sjukvårdsbesök utomlands kan det vara bra att skriva på engelska.

Ladda ner kortet här.