Ta chansen att träffa andra PIO-medlemmar digitalt!

PIOs medlemmar erbjuds att träffas via e-mötesverktyget Zoom. I rådande tider då coronaviruset, covid-19, fortfarande cirkulerar i samhället är det svårt för många medlemmar att kunna träffas. Framförallt de som befinner sig i en riskgrupp och tvingas avstå från sociala aktiviteter. Via Radiohjälpens projekt “Coronarespons”, som ska hjälpa utsatta riskgrupper och isolerade individer att bryta sin isolering under pandemin, har PIO beviljats ekonomiskt stöd för att kunna genomföra digitala träffar via e-mötesverktyget Zoom. För att så många som möjligt ska kunna delta kommer träffarna att anpassas efter ålder på deltagarna.

Vill du vara med?
Anmäl vilken grupp du är intresserad av samt ange kontaktuppgifter via mejl: info@pio.nu senast 17 juni. Läs mer här!
Anmälan till: info@pio.nu
Med stöd från Radiohjälpen.