Frågor och svar från PIOs frågestund nr 1 om primär immunbrist och coronaviruset, covid-19, fredag 3 april 2020

78 personer anslöt till frågestunden som arrangerades av PIO via via e-mötesverktyget Zoom. Frågor hade skickats in till PIO i förväg. Nedan (PDF) finns en sammanställning av frågor och svar, även frågor som inte hanns med vid mötet har besvarats.

Utöver de råd som framkommer i svaren är det som alltid viktigt att sköta sin behandling och följa de ordinationer som man har fått av sin läkare.

Medverkande
Experter:
Anders Fasth, senior professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus
Lennart Hammarström, professor vid Karolinska institutet
Inledning: Maria Monfors, PIOs ordförande
Moderator: Linda Zakrisson, ledamot i PIOs styrelse

Läs PDF här.