Nordiskt möte för primär immunbrist, NMPI, 25 maj 2019 i Stockholm

I helgen träffades representanter från de nordiska patientföreningarna för ett nordiskt möte för primär immunbrist, NMPI, i Stockholm. Vid mötet planerades bland annat ett gemensamt möte för unga vuxna på Island i september.

I samband med mötet anordnades också en workshop/utbildningsdag om immunglobuliner. Från den internationella patientföreningen IPOPI kom Jose Drabwell och vi kunde även välkomna två föreläsare från Plasma Protein Therapeutics Association, PPTA; Julie Birkhofer, Senior Vice President, North America & Global Health Policy och Alexa Wetzel Director, Source Europe. Vid workshopen medverkade representanter från patientföreningarna, läkare och sjuksköterskor. Även läkemedels- och hjälpmedelsföretagen deltog.

NMPI