Varför en zebra?

Zebran används för att förklara och sprida kunskap om ovanliga sjukdomar. Om du hör klappret av hovar, är det naturliga att tänka “häst”. Men tänk om det faktiskt är en zebra som kommer? Leta efter det ovanliga, det kan vara primär immunbrist!

Stöd PIOs verksamhet och arbete för att sprida information om primära immunbristsjukdomar genom att handla i Zebra-butiken! Länk till butiken

PIO har hämtat ”zebra-inspiration” från Immune Deficiency Foundation, USA. IDF använder zebran som symbol och arrangerar bland annat zebra-promenader för att nå ut med information om primär immunbrist. Läs gärna mer om IDF här.