Snabbfakta

Visste du att:

• I Sverige finns det cirka 40 000 personer som har en avvikelse i sitt immunsystem, varav flertalet har en relativt mild form av immunbrist.

• Upp mot 5 000 beräknas behöva medicinsk behandling, hittills har bara ca 3 000 barn och vuxna fått diagnos.

• Primära immunbristsjukdomar är oftast medfödda men en del debuterar först i vuxen ålder.

• Det är varken krångligt eller dyrt att utreda dessa patienter.

• Det är ofta inom primärvården eller på privata mottagningar som patienterna söker för sina infektioner.

• Primära immunbristsjukdomar har uppmärksammats av EU-kommissionen som ett folkhälsoproblem.

Infografic-blad i A3 med fakta om PIO och primär immunbrist (2019).