Skolgång/studier

Skolgång och primär immunbrist – En förskola/skola för alla
Det här informationsmaterialet är tänkt som ett hjälpmedel för förskolan/skolan och för vårdnadshavarna i planeringsarbetet inför skolstart och som checklista för att underlätta löpande uppföljning. Informationsmaterialet bygger på råd från skolpersonal, medicinska specialister, personer med primär immunbrist och från föräldrar till barn med sjukdomen. Förhoppningsvis kan denna information vara ett stöd för en så bra skolgång som möjligt genom att ge kunskap om:
• Primär immunbrist
• Vad det innebär att ha sjukdomen
• Vilka behov av stöd som kan finnas, och hur dessa kan tillgodoses

Ladda ner folder här (pdf)

——————————

PIO har tagit fram ett material för dig som har primär immunbrist och studerar eller kommer att studera på gymnasium eller högskola. Materialet består av två foldrar, en som riktar sig till dig som studerande och en som riktar sig till personalen på gymnasiet/högskolan där du vill studera.

Att studera med primär immunbrist – för studerande

Tips om olika former av stöd och hjälp som finns för att underlätta för dig om sjukdomen ställer till problem för dina möjligheter att studera. En del personer med PI behöver bara mindre anpassningar av studiesituationen och andra behöver mer omfattande stöd för att klara studierna.

Ladda ner folder här (pdf)

Att studera med primär immunbrist – för gymnasier och högskolor

Information till personal vid gymnasier och högskolor om primär immunbrist och om hur studiesituationen påverkas för en student med en primär immunbristsjukdom. Det är viktigt för studerande med en primär immunbristsjukdom att kunna föra en öppen dialog med samordnaren.

Ladda ner folder här (pdf)

———————–
Tips! PIOs podd ”Så sjukt”, Avsnitt 14: Skolan – så kan den anpassas för elever med primär immunbrist. Att samlingar i stora grupper ökar risken för smittspridning är något alla känner till idag. Men hur gör man då om man har primär immunbrist och ska börja skolan? I det här avsnittet får vi höra om hur Kirunas största grundskola anpassade sina rutiner så att Alvin, som har primär immunbrist, ska kunna vara så frisk som möjligt i skolan. Mamma Linda och rektor Riitta delar med sig av sina erfarenheter och ger några tips på vad man bör tänka på inför skolstarten för att minska infektionsrisken. Avsnittet avslutas som vanligt med att poddens husläkare Anders Fasth svarar på en lyssnarfråga. (09/20)

Tips! PIOs podd ”Så sjukt”, Avsnitt 4: Att välja framtid.
I ett samtal mellan Emelie, som precis tagit studenten, och Amanda, som valt att plugga i Argentina, får vi ta del av hur sjukdomen har påverkat skolgång och karriärval. Vi får också veta mer om de anpassningar man har rätt till i skolan. Avsnittet avslutas med frågelådan ”Anders Fasth svarar och förklarar”. (03/19)

———————————

Länktips för dig som vill veta mer om skolgång, funktionsnedsättning och rättigheter

Skolverket-information om rättigheter i förskolan och skolan, Skolverket.se
Tips på ett litet urval av den information som finns på Skolverkets hemsida:
https://www.skolverket.se/getFile?file=3386
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar…/elev-eller-foralder/smanavigation-elevers-rattigheter/ratt-att-fa-hjalp-i-skolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar…/elev-eller-foralder/smanavigation-elevers-rattigheter/elever-med-funktionsnedsattning
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/forskolan-styrs-av-skollagen-och-laroplanen

Skolverket har en upplysningstjänst där skolor, habiliteringar och familjer kan får råd och vägledning: Tel Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM-information om stöd för att personer som har en funktionsnedsättning ska få en bra utbildning
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/medicinska-funktionsnedsattningar/

Barnombudsmannen-information om barns rättigheter
https://minarattigheter.se/

CSD, Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan – Information om stöd och service för personer som lever med en sällsynt sjukdom eller är anhörig
https://csdsamverkan.se/stod-och-service/for-dig-som-lever-med-en-sallsynt-diagnos-eller-ar-anhorig/skolan

Sveriges riksdag-Skollagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800