Så sjukt – en podd om livet med primär immunbrist

I podden ”Så sjukt” kommer vi att få höra personer i olika åldrar som ger sina perspektiv från vardagen med primär immunbrist, om deras utmaningar och få tips om hur de löst olika problem. Experter från olika områden kommer också att intervjuas och svara på lyssnarfrågor.

Du kan lyssna på podden via hemsidan eller sök efter “Så sjukt” i Podtail, SoundCloud eller YouTube. Du kan också ladda ner ett podd-avsnitt genom att söka i Acast eller iTunes podcast-katalog, Podcaster.

Har du önskemål på innehåll?
Kontakta gärna PIO med önskemål på poddens innehåll och med frågor till ”Anders Fasth svarar och förklarar” via mejl sasjukt@pio.nu eller via telefon 019-673 21 24.

Programledare: Micha Arlt (avsnitt 1-9), Lucette Rådström (från avsnitt 10). Producent: Estrid Holm.
Podden är ett samarbetsprojekt mellan PIO och CSL Behring och startades 2018 för att uppmärksamma och fira PIOs 40-årsjubileum.

Avsnitt 18: Poddcirkel om Så sjukt – en mötesplats för unga vuxna med primär immunbrist. Under pandemin tog Magdalena i PIO initiativet att starta en digital poddcirkel för unga vuxna med primär immunbrist. Idén var att deltagarna skulle lyssna på något utvalt avsnitt från Så sjukt och sedan precis som i en bokcirkel träffas digitalt och prata om innehållet. Ett gäng unga vuxna nappade på förslaget. De hade börjat lära känna varandra under de digitala träffar och föreläsningar som PIO ordnade under 2020, med stöd från Radiohjälpens coronarespons, för att bryta isoleringen under pandemin. Träffarna har framför allt gett många skratt och nya vänner, berättar Magdalena och två av deltagarna Hugo och Sophia. På köpet har de dessutom fått mer kunskap och nya insikter om hur andra lever med sin primära immunbrist. I det här avsnittet delar de med sig av sina tankar om Så sjukt-podden och viljan att göra skillnad som gjort att de tillsammans också har startat bloggen UMPI (Ung Med Primär Immunbrist). Vill du veta mer om poddcirkeln eller komma i kontakt med andra unga vuxna i PIO? Mejla oss på sasjukt@pio.nu eller gå in på UMPI:s sociala kanaler. Hör också gärna av dig om du är vuxen, men inte ung, och vill starta en digital poddcirkel för vuxna. Avsnittet avslutas med en lyssnarfråga till vår husdoktor Anders Fasth om IgA-brist. (06/21) Tips! Vill du höra mer från unga vuxna, lyssna också på avsnitt 4: Att välja framtid.

Avsnitt 17: Allt du vill veta om vaccin och primär immunbrist. Vaccin väcker många frågor hos personer med primär immunbrist. Det märktes inte minst när PIO i februari bjöd medlemmarna på en föreläsning om vaccin i allmänhet och vaccin mot covid-19 i synnerhet, med infektionsläkaren Rolf Gustafson och Ann Gardulf docent och legitimerad sjuksköterska vid Karolinska Institutet. Efter föreläsningen som hölls den 6 februari 2021 fick Så sjukt en egen frågestund och hann gå igenom råd om alla våra vanligaste vacciner, både de generella vaccinationsprogrammen och sprutor många tar vid resor till utlandet. Det blev förstås också stort utrymme för alla frågor om de nya vaccinerna mot covid-19, hur de fungerar och om personer med primär immunbrist kan ta dem. Ann och Rolf svarade också på frågor om hur vaccination påverkar behandling med immunglobulin och annat viktigt att tänka på. Du som har primär immunbrist, rådgör alltid med din immunbristläkare före vaccination. Avsnittet avslutas med en lyssnarfråga till vår husdoktor Anders Fasth om PIDcare. (03/21)

Avsnitt 16: Resistenta bakterier och framtida alternativ till antibiotika. Om samhället i stort inte börjar använda antibiotika mer rationellt och sparsamt, riskerar vi snart att stå handfallna inför flera vanliga infektionssjukdomar och att inte ha någon behandling att ta till för de som verkligen behöver, till exempel personer med primär immunbrist. Överanvändning av antibiotika, särskilt för att förebygga sjukdom eller stimulera tillväxt vid djurhållning, har gjort bakterier resistenta. Resultatet blir att antibiotikan förlorar sin effekt och en enkel operation eller sjukdom kan bli direkt livshotande. Hör Peter Bergman, läkare och forskare vid Karolinska Institutet, berätta om bakgrunden till den utbredda antibiotikaresistensen, hur forskningen för framtida alternativ ser ut och vad som är viktigt att tänka på vid antibiotikabehandling för att försöka undvika resistens. Vi pratar även med Jenny Hellman från Folkhälsomyndigheten om arbetet med att bevara antibiotikans effekt genom att bland annat övervaka användningen, sprida kunskap och samarbeta internationellt. Avsnittet avslutas med en fråga till vår husdoktor Anders Fasth om att inte bli bemött som man önskar av vården. (02/21)

Avsnitt 15: Jobb – ingen passar för alla, men alla passar för något. Arbetslivsförändringar som ökad hygien, möjlighet till arbete på distans och möten i mindre grupper har alla införts i samband med coronapandemin. Förändringar som underlättar för personer med primär immunbrist och egentligen borde ha införts för länge sedan på arbetsplatser där personer med nedsatt immunförsvar arbetar. Så vad har du egentligen rätt till? Vi pratar arbetsrätt med Mikael Klein från organisationen Funktionsrätt Sverige och personalvetaren och företagaren Johan som även har variabel immunbrist. Tillsammans diskuterar vi de rättigheter, skyldigheter och framförallt de möjligheter arbetsgivare och arbetstagare har idag. Avsnittet avslutas med en lyssnarfråga till vår husdoktor Anders Fasth om sorkfeber och kattpest. (11/20) Tips: Här kan du läsa mer om primär immunbrist och arbete.

Avsnitt 14: Skolan – så kan den anpassas för elever med primär immunbrist. Att samlingar i stora grupper ökar risken för smittspridning är något alla känner till idag. Men hur gör man då om man har primär immunbrist och ska börja skolan? I det här avsnittet får vi höra om hur Kirunas största grundskola anpassade sina rutiner så att Alvin, som har primär immunbrist, ska kunna vara så frisk som möjligt i skolan. Mamma Linda och rektor Riitta delar med sig av sina erfarenheter och ger några tips på vad man bör tänka på inför skolstarten för att minska infektionsrisken. Avsnittet avslutas som vanligt med att poddens husläkare Anders Fasth svarar på en lyssnarfråga. (09/20) Tips! PIOs folder: Skolgång och primär immunbrist – En förskola/skola för alla Ladda ner folder här (pdf)  På PIOs hemsida under menyn ”Leva med PI” finns mer info samt bra länkar: Skolgång och studier.Tips! Lyssna också på avsnitt 4: Att välja framtid.

Avsnitt 13: Donerad blodplasma räddar liv. Blodplasma från 130 donationer, från helt friska donatorer – ja, det är vad som krävs för en ganska vanlig årsförbrukning för att en person med primär immunbrist ska kunna få sin immunglobulinbehandling. Säkerhetsrutinerna vid framställningen är rigorösa och behovet av plasmablodgivare stort. Inte bara här i Sverige förstås, utan också internationellt. I det här avsnittet pratar Så sjukt med Michael Grövdal, medicinsk chef på CSL Behring, om hur läkemedelstillverkningen går till, och med Julia Nordin från internationella patientföreningen IPOPI om hur de arbetar för att säkerställa tillgången globalt.Vi träffar också Erik Ståhl igen – en av alla de som är beroende av människors vilja att dela med sig av sin plasma. Avsnittet avslutas som vanligt med frågelådan tillsammans med Anders Fasth. (06/20)

Extrainsatt avsnitt 12: Så fortsätter livet i skuggan av covid-19. Begränsningarna i vardagen till följd av covid-19 har tvingat oss att vänja oss vid en ny värld, väldigt annorlunda från den vi är vana vid. Planerade vårdmöten bokas av, kontakter sker främst digitalt och den som inte är i akut behov vädjas att inte belasta vården i onödan. För de som tillhör en riskgrupp kan denna nya verklighet kännas både ensam och skrämmande. Men kanske också inspirerande och hoppfull? Vi pratar med Erik Ståhl och Caroline, medlem i PIO, om hur de hanterar ovissheten kring sjukdomen och karantänen i hemmet. Vi får också svar på hur covid-19 kan påverka den som lever med primär immunbrist från vår husdoktor Anders Fasth. Det här avsnittet spelades in den 16 april 2020. För den senaste informationen om covid-19 gå in på folkhalsomyndigheten.se eller pio.nu.

Extrainsatt avsnitt 11: Primär immunbrist och covid-19. Framfarten av det nya coronaviruset covid-19 över världen påverkar alla, men kan särskilt skapa oro för den som lever med en kronisk sjukdom. Hur bör personer som lever med primär immunbrist förhålla sig till smittan? Skyddar immunglobulin-behandlingen på något sätt? Och hur kommer detta att påverka tillgången till vård och läkemedel framöver? Med hjälp av professor Lennart Hammarström från Karolinska institutet och vår husdoktor Anders Fasth svarar vi på frågor som kommit in till patientorganisationen PIO i detta extrainsatta och högaktuella avsnitt från onsdagen den 18 mars 2020. För mer information om covid-19 gå in på folkhalsomyndigheten.se och pio.nu.

This is a special edition in English regarding covid-19, from the podcast ”Så Sjukt – a pod about life with primary immunodeficiency”. A longer version of this episode is available in Swedish. The podcast is produced by the Swedish patient organization for people with primary immunodeficiency (PIO).

The progression of the new coronavirus, covid-19, around the world affects everyone, but may especially worry those living with a chronic disease. How should people with primary immune deficiency relate to the infection? Does immunoglobulin treatment in any way protect you? And how will this outbreak affect access to healthcare and medicines in the near future? With the help of Professor Lennart Hammarström from the Karolinska Institute we highlight and discuss some of the questions that have been submitted to PIO in this highly topical episode from Wednesday, March 18, 2020. For more information on covid-19, visit folkhalsomyndigheten.se and pio.nu.

Avsnitt 10:Familj, kärlek och primär immunbrist. Som barn tillbringade Erik Ståhl uppemot 150 dagar om året på sjukhus, bland cancersjuka barn, men med fel diagnos. Först vid 18 års ålder, efter många infektioner och många blödningar och tack vare en envis mammas kamp konstaterades att Erik hade immunbristsjukdomen Wiskott-Aldrichs syndrom. Med rätt behandling kunde Erik plötsligt planera för framtiden istället för sin egen begravning. Hör Erik berätta om att hitta kärleken, och att våga bilda familj trots en allvarlig sjukdom.

Erik Ståhl är författare till boken ”Jag njuter så länge jag varar” och han har under de senaste åren hållit många uppskattade föreläsningar runt om i Sverige. Avsnittet avslutas som vanligt med frågelådan tillsammans med Anders Fasth. (02/20) Tips! Lyssna också på avsnitt 9: Föräldraskap och primär immunbrist.

Avsnitt 9: Föräldraskap och primär immunbrist. Familjedagarna på Uskavigården utanför Nora är uppskattade dagar. Här träffas föräldrar och barn under tre dagar för aktiviteter, lekar, för att lyssna på föreläsningar, och kanske framför allt för att umgås och utbyta erfarenheter. När man har ett barn med en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder så är ju det något som påverkar hela familjen. I fallet med primär immunbrist är en sådan här träff kanske ett av få tillfällen att träffa andra med ungefär liknande erfarenheter, eftersom det handlar om ovanliga sjukdomar. Det kan handla om praktiska och medicinska frågor, men kanske också om att få prata om sånt som känns svårt. Och för barn med primär immunbrist och deras syskon är det viktigt att se att det finns andra barn som lever med en livslång sjukdom. Vi på podden ”Så sjukt” begav oss dit för att prata föräldraskap med Cecilia och Lars som är föräldrar till en kille och en tjej som båda har primär immunbrist.

Medverkar gör också Caisa Lindström som föreläste på lägret om sin forskning som bygger på hennes iakttagelse; att många föräldrar till kroniskt sjuka barn ofta har problem med bl a koncentration, minne och nedstämdhet. Till vardags arbetar Caisa som kurator på Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Programmet avslutas som vanligt med frågelådan tillsammans med Anders Fasth. (12/19) Tips! Lyssna också på avsnitt 10: Familj, kärlek och primär immunbrist.

Avsnitt 8: Forskning och behandlingsmöjligheter inom området primär immunbrist.
Vi följer med på utbildningsdagar för Sveriges intresseföreningar för läkare och sjuksköterskor med specialkunskaper inom primär immunbrist, och tar reda på vad som händer inom området. Det blir ett fullspäckat avsnitt där du får höra från forskare, läkare och sjuksköterskor om deras hopp och förväntningar inför framtiden. Bland annat pratar vi med Nicholas Brodszki, ordförande för SLIPI – Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist och överläkare i pediatrik i Lund, som berättar om det nya nationella neonatala screeningprogrammet för svår kombinerad immunbrist som kommer rädda liv.

Vi möter också immunologen Stephen Jolles från University Hospital of Wales som berättar om hur nya rutiner kan hjälpa oss att upptäcka immunbrist tidigare, genom att använda de blodprov som redan tagits i vården. Medverkar gör också Yvonne Jostemyr, vice ordförande för SISSI, Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening, Jenny Lingman Framme, överläkare vid barnkliniken i Halmstad och professor Klaus Warnatz från centrum för kronisk immunbrist vid universitetet i Freiburg, Tyskland med flera. Som vanligt avslutar vi med frågelådan tillsammans med Anders Fasth. (10/19)

Avsnitt 7: När man inte är kompis med sin sjukdom och medicinering.
När Caroline efter många år och många infektioner fick veta att hon har en primär immunbristsjukdom, vägrade hon att ta det till sig. Det ledde till att hon ofta slarvade med behandlingen och ibland struntade i den helt. Vändpunkten kom på ett lärcafé där hon fick träffa andra som lever med primär immunbrist och kom i kontakt med en dedikerad sjuksköterska som vägrade ge upp. Tillsammans förändrade de Carolines syn på det som drabbat henne. Men vägen dit tog över tjugo år. Hör sjuksköterskan Ramona Fust från Universitetssjukhuset i Linköping och Caroline tala om det som professionen brukar kalla följsamhet; hur en patient följer sina medicinska föreskrifter, t ex tar sina läkemedel. I avsnittet får du också lära dig mer om immunglobuliner och som vanligt avslutar vi med frågelådan. (09/19)

Avsnitt 6: Träning! Hur funkar det för personer med primär immunbrist?
I detta avsnitt så pratar Ellinor med Lars Ljungström, överläkare på infektionskliniken på Skaraborgssjukhus, om hur det är att ha primär immunbrist och träna. Ellinor berättar att hon har upptäckt att om hon tränar mindre så känner hon sig ofta hängig och blir lättare sjuk. I avsnittet får vi också lyssna på Johan Kumblad, fysioterapeut på Västerås sjukhus som reder ut vad som egentligen menas med träning och hur immunförsvaret påverkas. Avsnittet avslutas med frågelådan ”Anders Fasth svarar och förklarar”. (06/19)

Avsnitt 5:  Primär immunbrist – mer än infektioner. Kopplingen mellan primär immunbrist och autoimmunitet.
Många med primär immunbrist drabbas också av autoimmunitet – när immunförsvaret förvandlas till ens värsta fiende och börjar attackera kroppens egna celler. Autoimmunitet är ett hett område inom forskningen. I detta avsnitt av Så sjukt möter vi professor Vanda Friman som forskar om kopplingen mellan primär immunbrist och autoimmunitet. Vi möter också Ludvig som har haft CVID sedan tonåren och som sedan även har drabbats av autoimmun sjukdom. Avsnittet avslutas med att Anders Fasth ”svarar och förklarar” en fråga från frågelådan. (05/19) Tips! Lyssna också på avsnitt 8: Forskning och behandlingsmöjligheter inom området primär immunbrist.

Avsnitt 4: Att välja framtid.
I ett samtal mellan Emelie, som precis tagit studenten, och Amanda, som valt att plugga i Argentina, får vi ta del av hur sjukdomen har påverkat skolgång och karriärval. Vi får också veta mer om de anpassningar man har rätt till i skolan. Avsnittet avslutas med frågelådan ”Anders Fasth svarar och förklarar”. (03/19) Tips! Lyssna också på avsnitt 15: Jobb – ingen passar för alla, men alla passar för något.

Avsnitt 3: Hjälp! Jag har fått en kronisk sjukdom.
Anita och Magdalena, mor och dotter, berättar om Magdalenas immunbristsjukdom, hur hennes och familjens liv påverkades när hon fick sin diagnos. Barnpsykolog Anna Norén intervjuas om hur man hanterar och accepterar en kronisk sjukdom. Avsnittet avslutas med frågelådan. (01/19)

Avsnitt 2: PIO 40 år – från förtvivlan till hopp med bättre möjligheter till diagnos och behandling.
Maj-Lis Hellström blickar tillbaka 40 år och berättar om sitt liv och anledningen till varför hon startade patientföreningen PIO. Lisa, medlem i PIO, berättar om vägen fram till sin diagnos, medicinering och vad PIO betytt för henne. Professor Anders Fasth intervjuas om behandlingsalternativen för primära immunbristsjukdomar samt svarar på en fråga från frågelådan. (12/18)

Avsnitt 1: Man måste ju leva också – om vad immunbristsjukdom innebär, medicinskt och i vardagslivet.
Birgitta, medlem i PIO, berättar hur immunbristen påverkar hennes liv. Professor Olov Ekwall intervjuas om vad primär immunbrist är och vad man ska tänka på för att må så bra som möjligt. Frågelåda med professor Anders Fasth ”Anders Fasth svarar och förklarar”. (11/18)