Samhällets stöd

Barn och vuxna med funktionshinder kan få stöd från samhället på flera sätt. Olika lagar reglerar de rättigheter och möjligheter till stöd som finns för familjer och enskilda.

Försäkringskassan handlägger hjälpformer som sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, bilstöd och handikappersättning. Försäkringskassan lämnar ytterligare information.

Artikel från PIObladet nr 2 2017 ”Kristina Svensson, samverkansansvarig på avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan, var inbjuden till årsmötet i Malmö för att informera om olika stöd från Försäkringskassan.”

Kommunen ansvarar bland annat för barnomsorg och skola, hjälp i hemmet, färdtjänst och parkeringstillstånd samt bostadsanpassningsbidrag. Information får man via kommunkontoret.

Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvård, hjälpmedel, tandvård samt för habilitering/rehabilitering som kan innebära stöd av till exempel arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, dietist och sjukgymnast. Hjälp i dessa frågor lämnas av kurator.
(Ur Barn och vuxna med primär immunbrist, PIO)

Arbete och försörjning

Funktionsrätt Sverige har tagit fram material med information om olika stöd och ersättningar som finns för den som söker arbete och har en funktionsnedsättning. Materialet finns på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Bilstöd

Bilstöd från Försäkringskassan finns i tre olika former. Man kan få bidrag för att köpa bil, för att ändra en bil och för att ta körkort.

En PIO-medlem, Birgitta Kjöllerström Käck, har fått bilstöd för att anpassa en bil. Du kan läsa om hennes erfarenheter i webb-artikel från Vi Bilägare.