Primär immunbrist och arbete

Att ha en primär immunbristsjukdom påverkar kroppen och livet på många olika sätt. Samma sjukdom påverkar olika individer på olika sätt. En person med en primär immunbristsjukdom kan även ha olika grad av svårigheter under olika perioder, och därmed ha olika möjlighet att arbeta. Detta kan, sett över tid, innebära svårigheter på arbetsmarknaden och påverka möjligheten till försörjning. I en medlemsundersökning som genomfördes i PIO 2017 uppgav över hälften av medlemmarna att primär immunbristsjukdomen är eller har varit ett hinder vid yrkesarbete. Det behövs en ökad kunskap hos olika arbetsgivare och myndigheter om primär immunbrist och funktionsnedsättningen som sjukdomen kan medföra.

 Anpassade arbetsplatser och arbetsmiljöer

Många medlemmar efterlyser en flexiblare och öppnare arbetsmarknad med större möjligheter att arbeta hemma, och med möjlighet till flexibel arbetstid så att man kan anpassa arbetstiden efter dagsformen. Eftersom personer med primär immunbrist är infektionskänsliga det viktigt för många att ha möjlighet till ett eget arbetsrum och arbete i mindre team.

Självklart är det också viktigt med handhygienen på arbetsplatsen och att kollegor visar hänsyn när de själva har en pågående infektion. I PIOs folder Hälsotips för personer med primär immunbrist finns många råd för hur man kan hålla sig så frisk som möjligt. Länk: http://pio.nu/wp-content/uploads/2016/04/Halsotips_utskrift-fo%CC%88r-lasning.pdf

Personer med primär immunbrist brukar får rådet från sin läkare att de bör undvika arbete i dammiga och smutsiga miljöer eftersom en del har lungskador pga. många infektioner. Även arbete i barngrupper och andra arbetsmiljöer med många smittämnen (bussar, restauranger mm.) bör undvikas av de flesta personer som har primär immunbrist. De primära immunbristerna skiljer sig dock åt så diskutera med din läkare om vad du behöver tänka på vid val av yrke.

Stöd i arbetslivet

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuder olika stöd i arbetslivet till personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Hos Försäkringskassan kan man exempelvis ansöka om särskilt högriskskydd, ett stöd som kan vara värdefullt för personer med primär immunbrist som har infektioner ofta. Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensavdragen.

Länkar till mer information om olika stöd:

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/funktionsnedsattning

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning

https://www.csdsamverkan.se/

TIPS:

Lyssna gärna på PIOs podd Så sjukt avsnitt 15: Jobb – ingen passar för alla, men alla passar för något. Avsnittet handlar om arbetsrätt och medverkar gör Mikael Klein från organisationen Funktionsrätt Sverige och personalvetaren och företagaren Johan som även har variabel immunbrist. Tillsammans diskuterar de rättigheter, skyldigheter och framförallt de möjligheter arbetsgivare och arbetstagare har idag. Länk till podden: http://pio.nu/sasjukt/