Prenumerationer

PIObladet utkommer 3 ggr/år varav ett dubbelnummer på hösten.
Tidningen innehåller bland annat medlemsberättelser och artiklar om såväl medicinska nyheter som sociala frågor.

För medlemmar i PIO ingår tidningen i medlemsavgiften, 300 kr/år.
Prenumerationsavgiften för icke medlemmar är 150 kr/år.
För prenumeranter utanför Sverige 200 kr/år.
Under menyn ”Bli medlem” kan du beställa prenumeration på PIObladet.