PIOs historia

AndersPIO grundades 1978 och leddes i ett 20-tal år av Maj-Lis Hellström, mamma till tre barn som alla drabbades av en svår primär immunbristsjukdom. På 1970-talet fanns inte den behandling som behövdes för att rädda syskonen. Anders på bilden var äldst och blev 11 år.

PIO är en organisation för personer med primär immunbrist, deras närstående, sjukvårdspersonal och andra intresserade. I PIO tror vi att ju mer man vet om sin sjukdom och om vilket stöd man kan få i samhället desto större möjlighet har man till en bra livskvalité. PIO anordnar därför bland annat informationsdagar och familjeläger. Organisationen erbjuder även information om bland annat primär immunbrist och om samhällets stöd via medlemstidningen PIObladet, hemsidan www.pio.nu samt genom olika informationsfoldrar.

PIO företräder medlemmarna i viktiga frågor inom olika samhällsområden och arbetar för ökad förståelse och kunskap om PI så att samhällets stöd och insatser kommer vår grupp tillgodo och ger möjlighet till full delaktighet i samhället – efter individens egen vilja och förmåga.

Ett av våra viktigaste mål är att alla personer med primär immunbrist ska diagnostiseras tidigt och ha tillgång till adekvat sjukvård, behandling, mediciner och säkra blodplasmaprodukter.

PIO har idag cirka 1 000 medlemmar och ett flertal länsavdelningar.

Dokument:
Jubileumsbilaga PIObladet 1978-2007

PIOs podd ”Så sjukt”: PIO 40 år – från förtvivlan till hopp med bättre möjligheter till diagnos och behandling.
Maj-Lis Hellström blickar tillbaka 40 år och berättar om sitt liv och anledningen till varför hon startade patientföreningen PIO. Lisa, medlem i PIO, berättar om vägen fram till sin diagnos, medicinering och vad PIO betytt för henne. Professor Anders Fasth intervjuas om behandlingsalternativen för primära immunbristsjukdomar samt svarar på en fråga från frågelådan. (12/18)