PIObladet

PIObladetPIObladet är Primär immunbrist organisationens medlemstidning, som även riktar sig till sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

PIObladet innehåller reportage från PIOs verksamhet och länsavdelningarna, medicinska artiklar, uppföljning av forskning kring primär immunbrist, medlemsberättelser och vårdpolitiska nyheter.

Tidningen utkommer med tre nummer per år, varav ett dubbelnummer.

Manusstopp

Nr 1: 15 januari, Nr 2: 15 april och Nr 3-4: 15 september.

Manus skickas till PIObladets redaktör:
Ulrika Å Jondelius, ulrika.jondelius@pio.nu

Redaktör: Ann-Sofie Isaksson Nordmark
PIObladets samrådsgrupp: Anders Fasth, Anneli Larsson, Ann-Sofie Isaksson Nordmark, Maria Michelfelder, Ulrika Å Jondelius
Korrekturläsare: Camilla Ottosson, Maria Michelfelder
Tryck: Trio Tryck, Örebro