PIDcare – Nationellt kvalitetsregister

 

pidcare_logo_farg

 

 

 

PIDcare är ett nationellt kvalitetsregister för vård av patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet. Syftet med registret är att följa upp och förbättra vården. Genom att många patienter medverkar är det möjligt att jämföra resultat mellan olika enheter i landet och se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för patienterna och vilka som inte längre bör användas. Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret kan du vara med och förbättra vården!
Läs mer om PIDcare på pidcare.se.

Har du registrerat dig via din klinik för att använda den nya Hälsodagboken? Kvalitetsregistret PIDcare har tagit fram Hälsodagboken som ett redskap för patienter och sjukvården vid besök. Du kan läsa mer om Hälsodagboken via länken: http://pidcare.se/halsodagboken/

Hälsodagboken är relativt nystartad och förbättringar kommer att göras vid behov. PIDcare tar gärna emot synpunkter på förbättringar från dig som använder Hälsodagboken. Mejla till info@pidcare.se

 PIDcare, www.pidcare.se, är ansluten till socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/pidcare

 PIDcare samarbetar med:
• PIO (Primär immunbristorganisationen), www.pio.nu
• SLIPI, (Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist), www.slipi.nu
• SISSI (Sveriges immunbristsjuksköterskors intresseförening), www.sissi.nu