Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ersätter vårdbidrag och handikappersättning.

Information hämtad från NFSDs nyhetsbrev. (Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser) Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ersätter vårdbidrag och handikappersättning. Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och…
Läs mer