Tips på bra folder (pdf).

Antistoffsvikt (antikroppsbrist). En gruppe primære immunsviktsykdommer (folder är på norska). Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus HF. Länk till folder. (Länken är klickbar via menyn ”Aktuellt” i högerspalten.)

Kampanjen Missing Type

Missing Type är en global kampanj som uppmärksammar behovet av blodgivare, både i nuet och inför framtiden. Under Missing Type plockas bokstäverna A, B och O (blodgruppsbeteckningar) bort från logotyper, skyltar, hemsidor och mycket annat. Tomrummet som blir kvar symboliserar…
Läs mer