Om vaccinationer mot covid-19

PIO får många frågor om vaccinationer och har här samlat den info som vi just nu har att tillgå: Vacciner mot covid-19. Artikel i PIObladet nr 1 2021 Brev utskickat av PIO till Infektionskliniker, hematologkliniker, lungkliniker, medicinkliniker och barnkliniker vid…
Läs mer

PIOs årsmöte 2021

I dag på förmiddagen genomfördes PIOs årsmöte via e-mötesverktyget Zoom. Mötesordförande var professor emeritus Janne Björkander. Mötet genomfördes enligt upprättad dagordning och mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet gällande 2020 års verksamhetsår. Maria Monfors omvaldes till PIOs ordförande. PIOs styrelse 2021: Maria…
Läs mer