Handikappförbundens kongress har beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017

”Namnet är väl valt och vilar på grunden för vårt arbete, nämligen mänskliga rättigheter som de förtydligas i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, säger Stig Nyman, ordförande. Namnbytet sker under våren 2017, men redan nu introduceras begreppet funktionsrätt,…
Läs mer