Länkar

Om primär immunbrist:
CGD, Chronic Granulomatous Disease Association
Gene Map of Human Genome
NORD, National Organization for Rare Disorders, USA
Informationscentrum för ovanliga diagnoser, Göteborg
Socialstyrelsen, Ovanliga diagnoser

Mediainslag om primär immunbrist:

P4 Östergötland. Intervju med Anneli Larsson. (19/3 2016)
Blood, artikel om neonatal screening (15/3 2012)
Bilaga till Dagens Samhälle, Sällsynta dagen 2012 (2 2012) (bläddringsbar version)
Läkartidningen, artikel om HAE (17/1 2012, nr 3)
Arbetarbladet (17/2 2010)
Gefle Dagblad (17/2 2010)
Hemmets Journal (Nr 46 2008)

Vård/Behandling:
Dietisternas Riksförbund
Fass
I.G Living
1177.se
1177 – Egen vårdbegäran (egenremiss)
1177 – Om du inte är nöjd med vården
1177 – Barn och vårdnadshavares rättigheter i vården
1177 – om FaR – fysisk aktivitet på recept
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket, Läkemedelsupplysningen
Medical Link
Netdoktor
Socialstyrelsen

Information/Tips:
Funka Portalen
Nationella Funktionen Sällsynsta Diagnoser, NFSD
Centrum för sällsynta diagnoser (CSD, på Sveriges sju universitetssjukhus)
Ågrenska Stiftelsen
Senter for sjeldne diagnoser. Oslo Universitetssykehus HF, Norge (folder)

Internationella handikapporganisationer för primär immunbrist:
IPOPI, International Patient Organization for Primary Immunodeficiencies
IDF, Immun Defekt Foreningen, Danmark
Norsk Immunsviktforening, Norge
Immuunipuutospotilaiden yhdistys, Finland
Lind – Félag um meðfædda ónæmisgalla, Island
HAEA, Hereditary Angioedema Association, USA
IDF, Immune Deficiency Foundation, USA
JMF, The Jeffrey Modell Foundation, USA
PiA, England
AIP, Italien
Se fler länkar till internationella handikapporganisationer på IPOPI:s hemsida

Sjukvårdspersonalens intresseorganisationer för primär immunbrist:
SISSI, Sveriges immunbristsjuksköterskors intresseförening
SLIPI, Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist
SLIPI: Covid-19 och primär immunbrist
ESID, European Society for Immunodeficiencies
INGID, International Nursing Group for Immunodeficiencies

Rädda liv – bli givare!
Stamceller – Tobias Registret
Blod – Ge blod

Handikapporganisationer:
Funktionsrätt Sverige

Samhällsstöd:
Försäkringskassan
Försäkringskassan – Planerad vård utomlands
Försäkringskassan – Förebyggande sjukpenning för anställda
Försäkringskassan – Särskilt tandvårdsbidrag
Försäkringskassan – Handikappersättning/merkostnadsersättning
Diskrimineringsombudsmannen

Fonder/Stiftelser:
Sveriges stiftelser, Länsstyrelsen

Lägergård:
Uskavi

Utbildning:
Starta studiecirkel, ABF
Anpassning av arbetssituation, Arbetsförmedlingen
Specialpedagogiska skolmyndigheten


Vänligen observera!
PIO tar inget ansvar för innehållet på de externa sajter som länkas till ovan.