Läkemedelsnyheter

2018-04-12

Information till dig som använder Subcuvia

Företaget Shire kom under hösten 2017 ut med ett subkutant immunglobulin, Cuvitru. Därmed kommer Subcuvia att fasas ut. Om din läkare inte tagit upp detta med dig redan så ta gärna upp frågan om nytt recept för att säkerställa att du får tillgång till fortsatt behandling.

——————————————————-

Nyheter om immunglobulin

Hizentra

Hizentra har fått ny produktinformation på Fass med ändrad dosregim. Fr o m den 17 november 2014 kan Hizentra administreras i intervaller från dagligen till en gång varannan vecka, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att individualisera doseringen. Mer information finns att läsa på fass.se.

——————————————————-

HyQvia

HyQvia (humant normalt immunglobulin och rekombinant hyaluronidas) – ingår nu i förmånssystemet.Fr o m den 30 jan 2015 ingår HyQvia i läkemedelsförmånen. Det innebär att HyQvia kan förskrivas på recept inom förmånssystemet. Patienter som ordinerats HyQvia och lärts upp på sjukhuset kan nu fortsätta med samma behandling i hemmet. Mer information finns att läsa på tlv.se.

——————————————————-

Läkemedel utanför förmånerna

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) fick under 2014 i uppdrag av regeringen att analysera konsekvenserna av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna samt orsakerna till att läkemedelsbolag väljer att begära utträde eller inte ansöker om att ingå i förmånerna. Mer information om uppdraget finns att läsa på Regeringens hemsida.

PIO har fått information från flera medlemmar om att antibiotika som de har fått utskrivet på recept inte längre omfattas av högkostnadsskyddet. Vi är därför positiva till att TLV har fått detta uppdrag och kommer att fortsätta bevaka den här frågan.

Uppdatering mars 2015: TLV har lämnat sin slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Hela rapporten finns att läsa på TLVs hemsida.

———————————————————–

Shire förvärvar ViroPharma

Shire skriver i ett pressmeddelande att de förvärver ViroPharma, som ett strategiskt steg för att ytterligare förstärka sin närvaro och kompetens inom sällsynta sjukdomar. Det engelska pressmeddelandet finns att läsa på Shires hemsida.

——————————————————–

”Kort om läkemedel”

”Kort om läkemedel” är en serie korta utbildningsfilmer producerade av LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Filmerna behandlar bl.a. kliniska prövningar, läkemedelshistoria, läkemedelsförsäkringen och mycket annat. Alla filmer finns tillgängliga via YouTube-kanalen ”Kort om läkemedel”.

——————————————————–

Gemensam lagerstatusfunktion för alla apotek

Från och med den 5 maj finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan Sveriges Apoteksförening och LIF och finns tillgänglig både för datorer, läsplattor och mobiler via Fass.se och Sverigesapotek.se.

En film om hur man använder sökfunktionen finns på fass.se.

——————————————————-

Cinryze ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 1 maj 2014 ingår Cinryze (C1-esterashämmare) i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention. Subventionen gäller endast akut behandling av svåra anfall av hereditärt angioödem. Cinryze är ett läkemedel för behandling av vuxna med den mycket ovanliga ärftliga sjukdomen hereditärt angioödem (HAE).

Läs hela beslutet från TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) här.