Infektionsdagbok

I vissa perioder kan det vara bra att föra infektionsdagbok över när och hur många infektioner du har. Infektionsdagboken kan vara till hjälp vid läkarbesök för att du lättare ska kunna minnas hur infektionsläget varit. I dagboken kan du skriva ner hur du mår och om du får infektioner.

PIOs infektionsdagbok (excel-fil) kan laddas ned här.