Immunglobuliner

Den 25 maj 2019 anordnades en nordisk workshop om immunglobuliner i Stockholm för uppmärksamma immunglobulintillgången i världen.

PIO och patientföreningarna i de andra nordiska länderna har fått signaler om att vi står inför en bristsituation i världen vad gäller immunglobuliner. Målet med workshopen var att öka kunskapen, försöka bilda oss en uppfattning och situationen och diskutera vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkra tillgången till immunglobuliner för personer med primär immunbrist.

Workshopen samlade representanter från patientföreningar i de nordiska länderna, professionen och representanter från plasma- och medicinteknikföretagen.

Här kan du läsa en sammanfattning från dagen

PIOs podd ”Så sjukt”: Donerad blodplasma räddar liv. Blodplasma från 130 donationer, från helt friska donatorer – ja, det är vad som krävs för en ganska vanlig årsförbrukning för att en person med primär immunbrist ska kunna få sin immunglobulinbehandling. Säkerhetsrutinerna vid framställningen är rigorösa och behovet av plasmablodgivare stort. Inte bara här i Sverige förstås, utan också internationellt. I det här avsnittet pratar Så sjukt med Michael Grövdal, medicinsk chef på CSL Behring, om hur läkemedelstillverkningen går till, och med Julia Nordin från internationella patientföreningen IPOPI om hur de arbetar för att säkerställa tillgången globalt.Vi träffar också Erik Ståhl igen – en av alla de som är beroende av människors vilja att dela med sig av sin plasma. Avsnittet avslutas som vanligt med frågelådan tillsammans med Anders Fasth. (06/20)