HAE-gruppen

HAE-gruppen samlar alla PIO-medlemmar med diagnosen HAE.

Sedan 2002 har HAE-gruppen funnits som en undergrupp i PIO.
Under åren har flera HAE-möten med föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte arrangerats.
Dessutom har föreläsningar och diskussionsmöjligheter erbjudits i samband med PIOs årsmöten.
En informationsbroschyr om HAE togs fram 2005 och uppdaterades 2018. Broschyren är mycket uppskattad och skickas varje år, på beställning, till medlemmar och sjukhus runt om i landet. Se länk.