Hälsotips

Förebygg infektioner

Tänk på god hygien, undvik vissa miljöer och ta hand om dig! Här är några råd:

• Undvik när det är möjligt att träffa personer som du vet har en pågående infektion. Infektioner man alltid bör undvika är vattkoppor, tuberkulos, mässling och infektioner orsakade av multi-resistenta bakterier.

• Tvätta händerna regelbundet och noggrant, speciellt innan måltider, efter att du har varit på toaletten, efter utomhusaktiviteter och efter att du har lekt med husdjur. När du inte har möjlighet till handtvätt, använd antibakteriell handsprit/ handgel. Uppmuntra familj, vänner och andra i din närmaste omgivning att göra likadant för att inte sprida infektioner till dig (och alla andra).

• Tvätta alla skär- och skrapsår noggrant med tvål och vatten.

• Rök inte! Rökning kan förvärra lung- och luftvägsproblem. Undvik även rökiga och dammiga miljöer.

• Uppmuntra andra i ditt hushåll att ta influensavaccin årligen, se även till att själv ha ett gott vaccinationsskydd. Rådgör alltid med din behandlade läkare innan vaccination. Vissa vacciner är livsfarliga vid vissa primära immunbrister och vid vissa primära immunbrister har vacciner ingen eller mycket dålig effekt.

• Skölj näsan. Visst vetenskapligt stöd finns för att nässköljning med fysiologiskt koksalt kan förhindra att smittämnen får fäste på slemhinnorna i näsan.

• Drick gärna extra vätska. Det kan hjälpa slemhinnorna att fungera så bra som möjligt. Undvik för kall eller varm dryck eftersom det kan irritera slemhinnorna.

• Det är viktigt att ha god personlig hygien. Borsta även tänderna noggrant, och besök tandläkare/tandhygienist regelbundet. Använd tandpetare efter råd från tandläkare/tandhygienist.

• Håll god mathygien för att undvika matförgiftning.

• När infektioner pågår i familjen är det bra att städa samt tvätta handdukar och sänglinne oftare. Låt inte använda pappersnäsdukar ligga kvar på bord och liknande, utan kasta direkt.

• Nys och hosta i armvecket, inte i handen eller rakt ut i luften.

• Tvätta gärna barnleksaker regelbundet om ditt barn är i förskoleåldern och delar sina leksaker med andra barn.

• Om du är förälder till ett barn med primär immunbrist, be skolan att informera dig om eventuella infektioner som bryter ut, och be sedan om råd från din behandlande läkare.

• Sitt inte i väntrum på sjukhus och hälsocentraler om det går att undvika. Be att få sitta enskilt.

Ur folder: Hälsotips – för dig som har en primär immunbristsjukdom

Via länken kan du läsa hela foldern