Friskvårdstips

Att röra på sig, äta näringsriktigt och sova tillräckligt är bra för hälsa och välmående hos alla, men särskilt viktigt när man har primär immunbrist. God handhygien är effektivt för att minska smittorisken. Många upplever positiva effekter av att regelbundet skölja näsan med koksaltlösning. Och det är livsviktigt att undvika rökning.
Här följer fler råd för barn resp vuxna med primär immunbrist:

BARN
Föräldrar till barn med primär immunbrist (PI) ställs inför många problem i olika situationer. Nedan följer några råd och tips.

Undvik!

 • Undvik väntrummen vid besök på sjukhus/vårdcentral. Om inte sjukvårdspersonalen tänker på det, förklara situationen. Om det är många patienter som väntar utanför laboratorier för provtagning, kan laboratorie-personalen komma till avskilt rum och ta proverna eller till avdelningen, om patienten är intagen på sjukhuset.
 • Barn med PID ska inte vistas i större barngrupper inomhus. Utomhus går bättre.
 • Undvik infekterade barn och vuxna.
 • Rökiga och dammiga lokaler ska undvikas.
 • Undvik så långt som möjligt att gå med barnet i stora affärer.
 • Undvik bussar med mycket folk. Kör med egen bil eller försök att få färdtjänst.
 • Undvik små inomhusbassänger. Utomhusbad går bra.

Egenvård!

 • Tvätta händerna ofta.
 • Byt sänglinne ofta och även kläder. Städa ofta.
 • Köp bara mycket små tandkrämstuber. Kasta dem och ta en ny efter infektioner. Byt även tandborste. Ha inte samma tandkrämstub till syskon, t ex streptokocker kan överföras via tandkrämstuben.
 • Sprittvätta leksakerna då och då.
 • Skapa rutiner och trivsel kring medicineringen. Detta kan vara lättare sagt än gjort. Men ta det som ett tillfälle att leka tillsammans ner ”arbetstid”.
 • Som förälder kan man tänka på sin egen attityd till sjukhusbesöken. Ogillar man att gå dit, smittar det av sig på barnet.

VUXNA
Flera av de råd och tips som vi tagit upp under rubriken ”Barn” är tillämpliga även för vuxna. Skaffa dig även kunskaper om din sjukdom. Det underlättar att förstå vad den innebär och vad man själv kan göra för att förbättra sitt hälsotillstånd.

Undvik!

 • Är du rökare, försök att sluta fortast möjligt.
 • Ta inte järnpreparat vid infektioner som orsakas av bakterier. De trivs då extra bra och får gödning av järnet.
 • Använd inte tymuspreparat eller andra naturläkemedel för förbättring av immunförsvaret utan att först rådfråga din läkare.
 • Undvik fysisk träning vid infektion.
 • Sitt inte i väntrum varken hos läkare eller tandläkare, om det går att undvika.

Egenvård!

 • Det är viktigt att du tar den förebyggande behandlingen med gammaglobulin i de intervaller och doser som föreskrivits av läkaren. Gör du inte detta är risken mycket stor att du försämras.
 • För infektionsdagbok. Den är värdefull när läkaren ska bedöma symptom och värdera behandling.
 • Om du brukar behöva behandla dina infektioner med antibiotika är det bra att i samråd med din läkare se till att du har en extra dos hemma för att kunna starta behandlingen snabbt om du blir sjuk.
 • Tvätta händerna ofta. Ta inte folk i hand mer än nödvändigt.
 • Drick mycket vätska, dock ej alltför kall eller varm. Det hjälper slemhinnorna att fungera så bra som möjligt för att bekämpa smittämnen.
 • Skölj näsan med fysiologisk koksaltlösning. Såväl virus som bakterier sprids som droppsmitta eller kontaktsmitta.
 • Ät allsidig och näringsriktig mat. Se till att du får frisk luft och motion regelbundet.
 • Vädra ut rum.
 • Vid besök på toalett på sjukhus eller annan offentlig inrättning behåll pappershandduken i handen när du tvättat dig. Öppna dörren med den i handen.
 • Ha handskar på dig när du åker buss eller annat kollektivt färdmedel.
 • Lyssna till kroppen. Den talar om när du behöver vila.
 • Ta gärna kontakt med andra immunbristpatienter. De har förståelse för din situation.

Ur PIOs broschyr Så mår immunförsvaret bättre