Forskningsfond

Stöd forskningen om primär immunbrist genom att skänka ett bidrag till PIOs forskningsfond. Ge en gåva.
Om du vill söka medel ur PIOs forskningsfond hittar du information om hur du går tillväga här:
Ansökan PIOs forskningsbidrag
Ansökningsformular PIOs forskningsbidrag  (spara ner pdf och fyll i formulär)
Redovisningsformulär PIOs forskningsbidrag (spara ner pdf och fyll i formulär)
Stadgar för utdelning av forskningsbidrag från Primär immunbristorganisationen

PIOs forskningsfond skapades år 1984 och har delat ut stöd från år 1985. Beslut om utdelning tas årligen under oktober månad av PIOs styrelse efter förslag från PIOs forskningsråd. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta PIO.

Forskningsstöd:
2020: Andri Lemarquis,
MD. PhD. ST-läkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg har tilldelats PIOs forskningsstöd för sin forskning om molekylära och cellulära mekanismer vid immundysfunktion, myelodysplasi och malignitet vid Shwachmans syndrom. Forskningen bedrivs vid avd för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper.
2019: Karan Golestani.
PIOs forskningsstöd 2019 tilldelades Karan Golestani, Doktorand vid Infektionsmedicin vid Lunds universitet för sin forskning om tidig identifiering av variabel immunbrist, CVID.
2018: Ramona Fust och Vanda Friman.
Ramona Fust, sjuksköterska, Infektionsmottagningen Universitetssjukhuset, Linköping, tilldelades forskningsstöd för forskning som syftar till utveckling av ett standardiserat protokoll för uppföljning av vård och behandling för personer med svår primär immunbrist. Vanda Friman, docent och överläkare vid Infektionskliniken SU/Östra, Göteborg tilldelades forskningsstöd för forskning om vilka genetiska avvikelser som är associerade med autoimmunitet och lymfoproliferation hos patienter med primär immunbrist.
2017: Per Marits, Klinisk Immunologi, KUS Huddinge, tilldelades PIOs forskningsstöd för sin forskning om den genetiska bakgrunden till primär immunbrist. Läs mer här
2016: Vanja Lundberg, doktorand och ST-läkare pediatrik, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, tilldelades PIOs forskningsstöd för sin forskning om betydelsen av thymusexosomer för central toleransutveckling. Läs mer här.
2015: Sofia Appelberg och Susanne Lindgren. Sofia Appelberg är postdoc vid Karolinska Universitetssjukhuset och får stödet för sina studier kring IgA-brist med målsättningen att få patienter med IgA-brist att själva kunna producera IgA i mag-tarm-kanalen. Susanne Lindgren är postdoc i Göteborg. Hennes forskning undersöker hur genuttrycket regleras på singlecell-nivå och hur det påverkar thymus”. Läs mer här.
2014: Hassan Abolhassani och Jenny Lingman-Framme,
Hassan Abolhassani ”Projektet fokuserar på patienter med olika typer av antikroppsbrister från besläktade familjer där syskon och övriga familjemedlemmar ger en unik möjlighet att studera effekten av en ”knockad” genfunktion hos människor”. Jenny Lingman-Framme, Forskning om ”Thymusdysfunktion vid 22q11-deletionssyndromet”.
2013: Omar Alkhairy och Per Wekell, Omar Alkhairy, dr och forskarstuderande vid Karolinska Universtitetssjukhuset i Huddinge, fick motta PIOs forskningsbidrag 2013 för sitt arbete med att identifiera potentiella genetiska orsaker till primär immunbrist, genom analys av hel-exom sekvensering (WES) från patienters DNA, åtföljt av andra laboratorietester. Per Wekell, öl och doktorand vid Göteborgs
Universitet får stödet för sin forskning som är framförallt inriktad på den vanligaste autoinflammatoriska sjukdomen hos barn i Sverige; Periodisk Feber, Aftös stomatit, Pharyngit och Adenit (PFAPA). Läs mer här.
2012: Judith Guðmundsdóttir, PIOs forskningsstöd 2012 tilldelades Judith Guðmundsdóttir som arbetar vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus för en studie om T-celler. Studien bedrivs vid Göteborgs universitet. Läs mer här.
2011: Ning Wang
, PIOs forskningsstöd 2011 tilldelades Ning Wang vid Karolinska Universitetssjukhuset för hennes forskning kring IgA-brist och autoimmunitet.
2010: Aron Hilmarsson,
doktorand vid Östra sjukhuset, Göteborg. ”Forskning om patienter som saknar en bit på den 22:a kromosomen. Symtomen på detta kan vara underutvecklad thymus.”
2009: Stephan Borte
, PIOs forskningsstöd 2009 tilldelades Stephan Borte, doktorand vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. ”Nya utsikter för tidig diagnostisering och behandling av primära immunbrister.”
2008: Nicholas Brodszki
, doktor Nicholas Brodszki tilldelades PIOs forskningsstöd 2008 för ett projekt för att uppnå bättre diagnostik och behandling av barn med ökad infektionsbenägenhet. Gruppen samlade in prover från alla barn som sökte för utredning om immunbrist på barnklinikerna vid något av de fyra stora sjukhusen i Skåne: Kristianstad, Malmö, Lund och Helsingborg.
2007: Magdalena Janzi,
PIOs forskningsstöd år 2007 tilldelades doktorand Magdalena Janzi vid Karolinska institutet, Huddinge som undersöker möjligheterna till screening för immunbrist i nyföddhetsperioden med hjälp av de PKU-prover som normalt tas på alla barn.
2006: Göran Carlsson
, dr Göran Carlsson vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna tilldelades PIOs forskningsstöd 2006 för sitt forskningsprojekt ”Kostmanns syndrom – klinik, patofysiologi och genetik”.
2005: Ann Gardulf
, leg sjuksköterska, docent, klinisk lektor, Karolinska Institutet vid Karolinska universitetssjukhuset tilldelades PIOs forskningsstöd 2005 för ett nytt forskningsprojekt avseende omvårdnad vid primär immunbrist.
1988: Ann Gardulf,
”Arbete med att få en vetenskaplig grund för en omvårdnadsplan för immunbristpatienter”, Anders Fasth, ”Kostmanns sjukdom – etiologi och genealogi”, Vanda Friman och Janne Björkander, ”IgA-brist – jämförande studie IgA-bristpatienter med och utan symtom”, Ruzena Söderström, Nalle Lindholm, Lars Å Hanson, ”Studium av sambandet mellan infektionskänslighet och immunglobulin G subklassbrist”, Tommy Söderström, ”Studium av cytokinproduktion vid immunbrist”.
1986: Ruzena Söderström, Janne Björkander samt Medicinkliniken i Lund, leg läkare Ruzena Söderström, Med klin, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg och medsökande, ”IgG-subklassbrist. Försök att definiera den grupp patienter som är hjälpta av immunglobulinsubstitution”. Leg läkare Janne Björkander, Huddinge sjukhus, Stockholm och medsökande, ”IgA-brist och sjukdom”. Medicinkliniken i Lund, ”Inbjuda föreläsare som kan hjälpa till att utveckla kunskaperna om de primära immunbristsjukdomarna”.
1985: Anders Fasth och Rusena Söderström, Anders Fasth, ”Arbete med benmärgstransplantation.”, Rusena Söderström, ”Projekt med Ig-subklassbrist”.