Hitta rätt i vården

På sidan 1177.se, hemsidan för 1177 Vårdguiden, finns mycket användbar information om hur hälso- och sjukvården fungerar, vilka lagar som styr och vilka rättigheter du har som patient eller vårdnadshavare.

Den nya patientlagen – information om att välja vård, egenremiss, vad du kan göra när du inte är nöjd med vården, vem som har tillgång till dina journaluppgifter m.m.

Rättigheter i vården – information om ny medicinsk bedömning, din journal, barn och vårdnadshavares rättigheter m.m.

 

Myndighetslots – hjälp med myndigheter, myndighetsregler och myndighetsärenden

Woxzia Myndighetslots är en organisation som erbjuder vägledning och stöd i frågor som gäller myndigheter. En kontaktperson hjälper dig med alla myndighetsärenden.

www.myndighetslots.se