Internationellt

Information från hela världen.

Mässlingutbrottet – att tänka på om du eller någon närstående har primär immunbrist

I mitten av december startade ett utbrott av mässling i Västra Götalandsregionen. Mässling är en allvarlig virussjukdom med risk för svåra följder. Se bild från Västra Götalandsregionen här. Personer med primär immunbrist riskerar att drabbas särskilt svårt av mässlingen. Personer…
Läs mer