Covid-19

Information om corona-viruset, Covid-19

Om vaccinationer mot covid-19

PIO får många frågor om vaccinationer och har här samlat den info som vi just nu har att tillgå: Vacciner mot covid-19. Artikel i PIObladet nr 1 2021 Brev utskickat av PIO till Infektionskliniker, hematologkliniker, lungkliniker, medicinkliniker och barnkliniker vid…
Läs mer