Bli medlem

Som medlem i PIO får du:

 • PIO-bladet 3 ggr/år varav ett dubbelnummer på hösten. Tidningen innehåller bland annat medlemsberättelser och artiklar om såväl medicinska nyheter som sociala frågor.
 • utbildning i form av föreläsningar, referat, artiklar och informationsmaterial.
 • tillgång till alla handlingar som rör organisationen.
 • delta i organisationen informationsträffar, läger och möten.
 • möjlighet till information och rådgivning – medicinsk och annan.
 • personliga kontakter och samarbete med föreningens medlemmar.
 • tillgång till PIO Medlemsforum (via Facebook).

Vad du kan ge PIO:

 • synpunkter som ger föreningen större underlag för arbetet med gemensamma frågor.
 • fler röster bakom våra krav till beslutsfattare.
 • del av din livserfarenhet.

Medlemskategorier:

 • PI – Medlem som själv har primär immunbrist.
 • Anhörig – Förälder/Målsman till barn med primär immunbrist eller sambo/make/maka till person med primär immunbrist. (Om du är förälder till barn med PI så är det viktigt att även barnet är medlem i PIO för att ni ska kunna få inbjudningar till exempelvis familjeläger m.m.)
 • Sjukvårdspersonal – Medlem som arbetar inom sjukvården.
 • Stödjande – Övriga medlemmar.
 • Prenumerant – Enbart prenumeration på PIObladet.

Medlemsavgifter (inkl. PIO-bladet):

 • För enpersonshushåll – 300 kr/år.
 • För flerpersonshushåll (Familjemedlemskap) – 300 kr/år för första medlemmen, 25 kr/år vardera för övriga familjemedlemmar upp till högst 400 kr. (fr.o.m 2019)
 • Minsta avgift för ett hushåll – 300 kr/år.
 • Högsta avgift för ett hushåll – 400 kr/år. (fr.o.m 2019)

Prenumerationsavgifter (PIObladet):

 • Inom Sverige – 150 kr/år.
 • Utanför Sverige – 200 kr/år.

Medlemsavgiften betalas via:

 • Swish: 1230244848 (Var noga med att skriva namn)
 • Bankgiro: 5159-3382 (Var noga med att skriva namn)
 • Plusgiro: 431 00 03-1 (Var noga med att skriva namn)

Välj medlemskap/prenumeration (mer info finns ovan):

Hur fick du kännedom om PIO?

Om du redan har ett medlemsnummer (och vill registrera familjemedlemmar) skriver du det här:

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Län (obligatorisk)

Land

Födelseår

Kön:

Diagnos (frivilligt)**:

E-post

Telefon

Utskick:
 Jag/Vi vill gärna få protokoll och annan föreningsinformation via e-post. Jag/Vi vill gärna få protokoll och annan föreningsinformation via vanlig postgång. Jag/Vi önskar INGA utskick.

Kontakter med andra medlemmar:
Jag vill få en inbjudan till PIOs medlemsforum på Facebook skickad till min e-postadress.

Ditt meddelande

Jag har läst texten angående GDPR och godkänner att PIO får använda mina personuppgifter (obligatorisk).
 Ja Nej

Information om GDPR, se länk: Viktigt att du läser text och godkänner att PIO får lagra och använda dina personuppgifter.

** Uppgift om diagnos registreras i PIOs medlemsregister och används för statiskt och eventuellt, efter godkännande från dig, för att förmedla kontakter med andra medlemmar.

Registreringsanvisning:
Uppge för- och efternamn, adress, län och gärna e-postadress.
Uppge även vilken typ av medlemskap Du önskar.
Önskvärt är även uppgift om diagnos och födelseår, när vi söker målgrupper för särskilda utskick.

Om registreringsfunktionen inte fungerar kan du även nå oss på adress:
PIO, Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro
Telefon: 019-673 21 24
E-post: info@pio.nu