Annonsera i PIObladet

Se priser, storlekar och filformat i PIObladet_pris_o_mått_2021
Se policys för annonsering i Annonseringspolicy.pdf
Se riktlinjer för samarbete med läkemedelsindustrin i Etiska Regelverket

Kontakt PIObladet:

Ulrika Å Jondelius
PIO, Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro
E-post: ulrika.jondelius@pio.nu
Telefon: 019-673 21 24

Utgivningsplan
Nr
1
2
3-4
Sista bokningsdag
13 januari
10 april
10 september
Manusstopp
15 januari
15 april
15 september
Prel utgivningsdatum
28 mars
18 juni
18 november
(med reservation för förändringar)