PIOs forskningsstöd 2020

Andri Lemarquis, MD. PhD. ST-läkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg har tilldelats PIOs forskningsstöd för sin forskning om molekylära och cellulära mekanismer vid immundysfunktion, myelodysplasi och malignitet vid Shwachmans syndrom. Forskningen bedrivs vid avd för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper.
Stort GRATTIS!
Andri Lemarquis