Medlemsenkät från PIO – ”PIO i framtiden”

På torsdag (20 augusti) klockan 10 kommer PIO att mejla ut medlemsenkäten ”PIO i framtiden” till alla medlemmar som vi har e-postadress till. Utskicket kommer att göras av det oberoende utredningsföretaget Mistat AB.

PIO ska ta fram en ny strategisk plan för de kommande fem åren. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att staka ut PIOs väg in i framtiden genom att besvara enkäten och berätta vad du tycker är viktigt.

Om du vill medverka men är osäker på om PIO har din e-postadress, hör av dig till oss på info@pio.nu.

Zebrapromenad_PIO