Maria Monfors omvaldes till PIOs ordförande 2020

I lördags genomfördes PIOs årsmöte via e-mötesverktyget Zoom. Mötesordförande var professor emeritus Janne Björkander. Mötet genomfördes enligt upprättad dagordning och mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet gällande 2019 års verksamhetsår. Under mötet omvaldes Maria Monfors enhälligt till PIOs ordförande.

PIOs nya styrelse 2020:
Maria Monfors, ordförande
Freddy Godden, vice ordförande
Anders Fasth, ledamot
Ludvig Anderberg, ledamot
Linda Zakrisson, ledamot
Sandie Stegenberg, suppleant
Magdalena Döragrip, suppleant
Jennie Sefton, suppleant
Camilla Nordmark, suppleant
Susanne Larsson, suppleant

I slutet av mötet tackade Maria Monfors avgående Lisa Wallin (styrelsen), Janne Björkander, (PIOs forskningsråd) samt Lennart Hammarström (fristående konsult) för mycket uppskattade och engagerade insatser i PIO.

Tack till alla medlemmar som deltog på årsmötet!