Uppdaterad information om Corona-viruset 11 mars 2020

Till PIO får vi just nu många frågor som handlar om coronaviruset, covid-19. I PIO har vi fått hjälp av Anders Fasth, professor i pediatrisk immunologi, Göteborgs universitet och överläkare vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg att besvara viktiga frågor om hur personer med primära immunbrist kan påverkas av covid-19.
Läs frågorna och svaren här.

Vi får också många frågor på individnivå där man önskar råd för hur man ska agera i olika situationer. Eftersom det finns många olika primära immunbrister som påverkar immunförsvaret på olika sätt är det svårt för PIO att besvara dessa frågor. Varje individs medicinska situation och hälsotillstånd ser också olika ut. Därför rekommenderar vi att du kontaktar din läkare eller sjuksköterska när du önskar råd som rör din situation och ditt hälsotillstånd.

När det gäller information om smittspridning och råd till allmänheten rekommenderar vi Folkhälsomyndigheten och 1177. Här är länkar till deras hemsidor:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/.

Den 10 mars, 2020 släpptes gemensamt framtagen information om covid-19 av läkarnas, sjuksköterskornas och patienternas internationella intresseföreningar för primär immunbrist. Informationen finns att läsa här: http://pio.nu/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Joint_IPOPI_ESID_INGID_APSID_LASID_ASID_ARAPAID_SEAPID_Statement.pdf

Folkhälsomyndigheten bedömer sannolikheten som mycket hög för spridning av covid-19 i Sverige just nu (2020-03-11). Exakt vad det kommer innebära den närmaste tiden vad gäller antal smittade är svårt att säga. I nuläget är relativt få smittade i Sverige sett till folkmängd. Svenska myndigheter har god kontroll och bevakar utvecklingen så att de kan meddela befolkningen när bedömningar och rekommendationer förändras. Det är därför viktigt att följa informationen som ges på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Självklart ska man följa Folkhälsmyndighetens och UDs råd angående resor till vissa länder, samt följa hygienråden som finns på Folkhälsomyndighetens och WHOs hemsidor. De flesta som har primär immunbrist är redan vana att tänka efter en extra gång för att undvika smitta. Exempelvis undviker de flesta att träffa personer som har feber, hosta eller visar andra tecken på infektion. Nu kan vi hoppas att alla i samhället i stort som får infektionssymtom tar situationen på största allvar och kontaktar sjukvården. Och det självklara, att alla som är sjuka stannar hemma för att skydda andra!

PIO följer utvecklingen av smittspridningen av coronavirus och myndigheternas rekommendationer. Vi lägger ut information på vår hemsida www.pio.nu när det finns information som särskilt riktar sig till personer med primär immunbrist.

Läs hela brevet här.