PIOs årsberättelse för 2019

Nytt i år. PIOs årsberättelse för 2019 kommer inte att skickas ut per post eftersom portokostnaden har ökat kraftigt. Årsberättelsen skickas i pdf-format via e-post till medlemmar som angett en e-postadress. Den kommer också att finnas tillgänglig via hemsidan. Om du önskar en utskrift på papper så går det bra att kontakta PIO.