Det nya coronaviruset

Ingen har väl kunnat undgå medias rapportering om det nya coronaviruset, 2019-nCoV som har upptäckts i Kina. Personer med primär immunbrist och anhöriga har hört av sig till PIO för att uttrycka sin oro och undrar hur stor risken är att smittas. Folkhälsomyndigheten skriver idag den 5 februari 2020 att de för närvarande bedömer risken att bli smittad som mycket låg i Sverige och om man undviker resor till Kina och vissa länder i Sydostasien.
Vi rekommenderar informationen som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus) med frågor och svar om det nya viruset 2019-nCoV.

PIO följer utvecklingen av smittspridningen av coronavirus och myndigheternas rekommendationer. Vi kommer lägga ut information på vår hemsida www.pio.nu om det blir aktuellt med några särskilda råd till personer med nedsatt immunförsvar.

Läs hela brevet här.