Nordisk workshop om immunglobulintillgången.

Den 25 maj anordnades en nordisk workshop om immunglobuliner i Stockholm för uppmärksamma immunglobulintillgången i världen.

 
PIO och patientföreningarna i de andra nordiska länderna har fått signaler om att vi står inför en bristsituation i världen vad gäller immunglobuliner. Målet med workshopen var att öka kunskapen, försöka bilda oss en uppfattning och situationen och diskutera vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkra tillgången till immunglobuliner för personer med primär immunbrist.
 
Workshopen samlade representanter från patientföreningar i de nordiska länderna, professionen och representanter från plasma- och medicinteknikföretagen.